یک سیستم‌ادمینِ دوچرخه‌سوار

بهترین روز زندگی من

امروز نتونستم کار کنم. هرکار کردم نشد. بالاخره آدمیزاده و بالا پایین داره. سعی کردم بهترین روزهای زندگیمو بنویسم. میخواستم ببینم بهترین روز زندگی من دقیقا چه روزی بوده. نتیجه‌اش برام باورنکردنی بود. روزی که تونستم راحت تیشرت بپوشم بهترین روز زندگی من بود. هیچ‌وقت فکر نمیکردم همچین چیزی بهترین روز زندگی من بوده. دیگه خبری از ترس و مسخره‌شدن نبود. امیدوارم یک روزی برای هممون برسه که انتخاب بهترین روز زندگی کار خیلی سختی بشه به خاطر تعدد روزهای خوب و قابل‌افتخار.